Последни новини

   

За компанията

Софтуер Груп е иновативна технологична компания фокусирана в разработването и предлагането на алтернативни канали (alternative delivery channels) и интеграционни решения за финансовия сектор.

Компанията обслужва клиенти от цял свят от девет основни офиса, разположени в Австралия, България, Гана, Египет, Индия, Кения, Мексико, САЩ и Филипините. Всички офиси разполагат с екип от професионалисти, с изключителен опит в разработването на сложни финансови проекти.

...
Продукти Услуги
  • Консултантски Услуги
    Избор на софтуер Управление на проекти Бизнес анализ Тестване на софтуер
  • Аутсорсинг услуги
    Разработка на софтуер Качествен контрол Внедряване на софтуер Софтуерна поддръжка Съхраняване на данни и доклади
  • ITLess MFI
    Разработване на ИТ стратегия Избор на софтуер Управление на проекти и и внедряване на програмни продукти ИТ одит Help desk